Үйдө кам көрүү

  • Соода аты
  • Продукт аты
  • CAS №
  • Менчик
  • Полиепоксисуцин кислотасы (PESA) 95%

   Полиепоксисуцин кислотасы (натрий тузу) 109578-44-1 Порошок, сууда эрүүчү Моделдерди көрүү